Verdensmålene

Animation FN ́s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Hvad er bæredygtig udvikling?

Hvordan måler man udvikling?
Hvordan ved vi hvem, der får det bedre, og om nogen får det værre?
Hvad er det, som udvikles?
Er det penge i statskassen, bruttonationalproduktet per indbygger, eller helt andre ting, der er afgørende for vores velfærd?

De 17 FN´s verdensmål


1. AFSKAF FATTIGDOM_Afskaf fattigdom i alle dens former overalt.
2. STOP SULT_
Opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.
3. SUNDHED OG TRIVSEL_ Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
4. KVALITETSUDDANNELSE_Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE_Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
6. RENT VAND OG SANITET_Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.
7. BÆREDYGTIG ENERGI_Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST_Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR_Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
10. MINDRE ULIGHED_Reducer ulighed i og mellem lande.
11. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND_ Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION_Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
13. KLIMAINDSATS_Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
14. LIVET I HAVET_Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.
15. LIVET PÅ LAND_Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
16. FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER_Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende Institutioner på alle niveauer.
17. PARTNERSKAB FOR HANDLING_Styrk Det Globale Partnerskab for Bæredygtig Udvikling og øg midlerne til at nå målene.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!